అక్టోబర్ నెలలో విడుదల కానున్న ‘ఉషాకిరణ్ మూవీస్ ‘నువ్విలా..