‘జనసేన పార్టీ’ కి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం గుర్తింపు

1 Jana Sena flag Logo 12_12_2014_007_037 20141212a_014134004 D25513022 D25519440 D25834430 HYD_2014-12-12_maip1_19 HYD_2014-12-12_maip7_13 FullSizeRender_2 FullSizeRender_3 FullSizeRender_4 FullSizeRender FullSizeRender_1