తీవ్రవాదం నేపధ్యంలో జరిగే ప్రేమకధా చిత్రం ‘బసంతి’ చిత్రాలు, ప్రచార చిత్రాలు

01 02 03 3colx20-jyoti 04 5colx12 jyoti 14 16X15 Sakshi 19 32 47 49 321copy IMG_3720 photo PRE_5339 PRE_5538 IMG_3720 IMG_1034 JVR_0743