‘బాడ్ బాయ్’ లో కార్తీ,అనుష్క

DSC_0205 DSC_8295 DSC_5262 DSC_2784