విక్టరీ ‘వెంకటేష్’, పవర్ స్టార్ ‘పవన్ కళ్యాణ్’ ల ‘గోపాల..గోపాల’ చిత్రం వైభవంగా ప్రారంభం

SAI_1719 photo SAI_1692 SAI_1709 SAI_1729 SAI_1671 SREE9512 SREE9582 SREE9610 SAI_1708 SREE9541 SREE9566