సందీప్ కిషన్, రాశిఖన్నాల ‘జోరు’ చిత్రం నవంబర్ 7న విడుదల

FullSizeRender (1)stills (17)stills (16) stills (14) stills (9)