‘కార్తికేయ’ చిత్రం ఆగస్టు 1 న విడుదల

BSR_1306 photo BSR_1950