‘ఒంగోలుగిత్త’ లో రామ్,కృతికర్బంద’

TMY_4843 copyTMY_4788 TMY_6372 IMG_9056 TMY_6225 IMG_1707 TMY_9996 DSR_1872 copy IMG_0807 TMY_0599 TMY_0419 TMY_4898 copy