‘ఒంగోలు గిత్త’ లో రామ్, కృతి కర్బంద

DSR_9142 IMG_0788 IMG_1449 IMG_3395 IMG_9580 TMY_0391