‘గోవిందుడు అందరి వాడేలే’ షూటింగ్ చిత్రాలు

DSC_1654 DGA_2728DGA_3098DSC_0643DSC_6269DSC_2547DSC_3155DSC_3454DSC_4714DSC_5924DSC_6287DSC_7075DSC_7075DSC_7161