జూన్ నెలలో విడుదలకు ముస్తాబవుతున్న వినోదాత్మక చిత్రం ‘బ్రమ్మి గాడి కధ’