నా సంగీతంపై ‘నాన్నగారి ప్రభావం’ వుంటుంది – ‘జాదూగాడు’ సంగీత దర్శకుడు ‘సాగర్ మహతి’, s/o మణిశర్మ

DSC_7785  - 1 DSC_7863 - 1 interview-sagarmahathi1 interview-sagarmahathi2 DSC_7837 - 1 DSC_7859 - 1