‘బాద్ షా’ లో ఎన్టీఆర్, కాజల్

DSC_0122 DSC_0623 131A5251 131A9561 131A2680DSC_0294 DSC_0167 DSC_0324 DSC_0543 DSC_0058