హ్యాపీ హ్యాపీ గా ‘ట్రిపుల్ ప్లాటినం డిస్క్ ‘ వేడుక