కోడిరామకృష్ణ,అర్జున్,లక్ష్మీరాయ్ ల తో శైలజ ప్రొడక్షన్స్ ‘రాణీ రాణమ్మ’ ప్రారంభం

IMG_7237 launch-raniranammaIMG_7226 SRI_9559 SRI_9561 IMG_7254 IMG_7272 IMG_7282 SRI_9580